Fotografie ze zkoušky orchestru, který bude hrát v sobotu ve Wroclawi skladbu Jiřího Kabáta

07.06.2016 20:49

Mezinárodní výběrová komise vybrala jednohlasným rozhodnutím Wroclaw za Evropské hlavní město kultury 2016. Rozhodnutí komise se zakládalo na vysokém hodnocení wroclawské přihlášky. Komise ocenila, že žádost Wroclawi obsahovala početné přesvědčující argumenty, které mluvily ve prospěch její kandidatury. Je to například jedinečný způsob, jak se vypořádat se složitou historií města, intenzitou kulturního života ve městě, revitalizačními plány, stejně jako nutností bojovat s vytěsněním z veřejného života. Komise také v žádosti ocenila inovativní program města ke zvýšení účasti obyvatel na kulturních akcích a ke stimulaci jejich umělecké kreativity. Přinášíme první fotografie ze zkoušky orchestru, který bude hrát skladbu Jiřího Kabáta již tuto sobotu při zahájení programu.