Koncert Barocco sempre giovane

21.12.2015 10:49

Koncerty s Barocco sempre giovane:

1.1.2015 Novoroční koncert - Luhačovice - Kostel Svaté Rodiny

7.1.2015 ABO Pardubice Zámek - Rytířský sál - Ivan Ženatý - housle 

4.2.2015 ABO Pardubice Zámek - Rytířský sál - Edita Keglerová - cembalo, Petr Pomkla - flétna

1.4.2015 - Muzeum Chrudim - Velký sál - Ludmila Peterková - klarinet

10.4.2015 - Pardubice - Sukova síň Domu hudby - Pavel Šporcl - housle - Pardubické hudební léto

15.4.2015 - Tanvald - Tanvaldské hudební jaro - zahajovací koncert       

17.4.2016 - Luže - Poutní chrám Panny Marie Pomocné - M.Kociánová - mezzosoprán, P.Svoboda - varhany, A.Strejček - um.přednes - Pardubické hudební léto

18.4.2015 - Přelouč - Divadelní sál Občanské záložny - M.Kociánová - mezzosoprán, A.Strejček - um.přenes - Pardubické hudební léto

24.4.2015 - Sazemice - Kostel Nejsvětější Trojice - M.Kociánová - mezzosoprán, P.Svoboda - varhany, A.Strejček - um.přednes - Pardubické hudební léto