Tradiční svatoštěpánský koncert Barocco sempre giovanne se uskutečnil v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích

28.12.2015 16:34

Tradiční svatoštěpánský koncert Barocco sempre giovane v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Koncert se konal pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje, pana Romana Línka. Dirigentské taktovky a hry na violu se ujal Jiří Kabát, mistrovské sólové housle předvedl Václav Hudeček, soprán Kristýna Kůstková, varhany Pavel Svoboda. V programu dále vystoupil Smíšený pěvecký sbor Cantores Cantant se sbormistrem Petrem Hlavatým a orchestr Barocco sempre giovane s hosty - housle - Iva Kramperová, Vít Chudý, Jiří Partyka, Sára Schumová a Jakub Čepický, viola Michal Doubek, violoncello Jan Zemen a Matěj Štěpánek, kontrabas Jan Prokop, cembalo Edita Keglerová. Na programu zazněly skladby autorů Johanna Sebastiana Bacha, Arcangela Corelliho, Wolfganga Amadea Mozarta, Jakuba Jana Ryby, Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela. Krásný hudební večer zakončili posluchači spolu s muzikanty společným zpěvem vánoční koledy Narodil se Kristus Pán.