Životopis

Umělecký životopis

 

Jiří Kabát (*1984) je absolventem Pražské konzervatoře, kde studoval zprvu v houslové třídě prof. D. Vlachové. Poté přestoupil do violové třídy prof. J. Rajniše, kterou zakončil v roce 2007 absolutoriem s orchestrem.  

Jiří Kabát je rovněž absolventem prestižní Royal Conservatoire of Scotland (RCS) v Glasgow, kde studoval  pod vedením prof. L. Atlase a získal zde titul Master´s of Music (M.Mus.).

V roce 2012 absolvoval studia kompozice ve třídě prof. J. Gemrota se Symfonií No.I. "Te Deum" uvedenou v Rudolfinu Symfonickým Orchestrem Českého Rozhlasu. Je také absolventem dirigování ve třídě prof. Miriam Němcové a Miroslava Košlera. Píše komorní hudbu (3 smyčcová kvarteta, klavírní kvintet, trio, Fantazie na chorál "Svatý Václave" atd.), orchestrální a symfonickou hudbu (orchestrální předehry, 3 koncerty pro sólový nástroj s doprovodem orchestru, Fantazie pro housle a orchestr, Symfonie No.I. "Te Deum" atd.).

Od září 2013 působí jako profesor hry na violu a odborných předmětů na Konzervatoři Pardubice.

Je členem kvarteta Vlach Quartet Prague a komorního souboru Barocco sempre giovane. Jako sólista vystupoval např. s PKF - Prague Philharmonia, Collegiem Českých Filharmoniků, Pražskými komorními sólisty, RSAMD Orchestra a dalšími významnými tělesy. Získal stipendia od International Music Academy v Plzni a Meadowmount School of Music v N.Y., USA. Je držitelem cen z mezinárodních soutěží jako houslová soutěž Mistra Josefa Muziky, Beethovenův Hradec, Julio Cardona (Portugalsko), Lionel Tertis (U.K.), Watson Forbes (U.K.) a získal nejrůznější ocenění jako např. Cena NČHF, Govenor´s Prize, Tillett Trust Bursary a další.

Jiří Kabát natáčí hudbu pro Českou televizi, TV Noe i Český rozhlas. 

Skladatelé A. Kathmeridu, M. Pasieczny a K. Smékal mu věnovali své vlastní skladby.

V roce 2011 získal na Mezinárodní skladatelské soutěži Antonína Dvořáka 1. cenu a rovněž i mimořádně udělovanou cenu absolutního vítěze druhého ročníku. Jeho díla zazněla např. na Festivalu International Echternach, v komorním cyklu FOK a České Filharmonie, Östergötlands Musikdagar, Festivalu du Lubéron, Festivalu de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence aj. 

Jiří Kabát získal také cenu OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby. Jiří Kabát pracuje také jako aranžér pro významné švýcarské nakladatelství EMR (Editio Marc Reift). Profesionálně se věnuje rovněž dirigování.