koncerty_kurzy_male_096.jpg

Jiří Kabát studoval Pražskou konzervatoř v houslové třídě D. Vlachové a violové třídě J. Rajniše, kterou zakončil v roce 2007 absolutoriem s orchestrem. Je také absolventem Royal Conservatoire of Scotland (RCS) v Glasgow, ve třídě L. Atlase, kde obdržel titul Master"s of Music (M.Mus.). 

Jako sólista nebo dirigent vystupoval např. s Collegiem Českých Filharmoniků, Pražskou Komorní Filharmonií, Pražskými Komorními Sólisty, Komorní Filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií a dalšími. Získal stipendia pro Int. Music Academy v Plzni a Meadowmount School of Music (N.Y., USA). Je držitelem cen z mezinárodních soutěží Mistra Josefa Muziky, Beethovenův Hradec, Julio Cardona (Portugalsko), Lionel Tertis (U.K.), Watson Forbes (U.K.) a získal i ocenění jako např. Classic Prague Award, Cena NČHF, Govenor's Prize, Tillett Trust Bursary a další. Natáčí pro Českou televizi, Televizi Noe i Český rozhlas. Po osm sezón zastával pozici violisty Vlachova kvarteta Praha, dva roky působil v téže roli u Pavel Haas Quartet.

Od září 2013 působil jako pedagog Konzervatoře Pardubice, od školního roku 2020/21 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny, vyučuje také na Univerzitě Hradec Králové.

V roce 2012 absolvoval studia kompozice na Pražské konzervatoři ve třídě J. Gemrota Symfonií No.I. „Te Deum“ uvedenou v Rudolfinu Symfonickým Orchestrem Českého Rozhlasu. Je též absolventem oboru dirigování ve třídě Miriam Němcové a Miroslava Košlera. 

V roce 2011 získal 1. cenu a, mimořádně udělovanou, cenu absolutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Jeho díla zněla např. na Festival International Echternach, v komorním cyklu FOK a České Filharmonie, Östergötlands Musikdagar, Festival du Lubéron, Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence aj. Získal též cenu OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby.

Jiří je také vyhledávaným aranžérem, pracoval pro Českou Filharmonii i většinu tuzemských orchestrů, ale i mnoho komorních uskupení, nebo například pro švýcarské nakladatelství EMR (Editio Marc Reift).