J. J. Benda - Grave

Komorní Filharmonie Pardubice,

dir. T. Židek

J. Kabát
Fantazie pro housle a orchestr

J. Vodička - housle
Karlovarský symfonický orchestr, dir. M. Němcová

D. Šostakovič
Smyčcové kvartety

Pavel Haas Quartet

E.W. Korngold
The Advetures of Robin Hood

suita, arr. J. Kabát