J. J. Benda - Grave

Komorní Filharmonie Pardubice,

dir. T. Židek

J. Kabát
Fantazie pro housle a orchestr

J. Vodička - housle
Karlovarský symfonický orchestr, dir. M. Němcová

J. Kabát
Smyčcový kvartet No.I.

"et lux in tenebris lucet"

N. Rota- Il Bidone

suita, arr. J. Kabát

©2017 by Jiří Kabát